Mẫu xe
Lexus LM500h (6 Chỗ)

Lexus LM500h (6 Chỗ)

Giá bán:7,290,000,000 đ

Lexus LM500h (4 Chỗ)

Lexus LM500h (4 Chỗ)

Giá bán:8,710,000,000 đ

Lexus LX 600 Urban

Lexus LX 600 Urban

Giá bán:8,500,000,000 đ

Lexus LX 600 VIP

Lexus LX 600 VIP

Giá bán:9,610,000,000 đ

Lexus LX 600 F Sport

Lexus LX 600 F Sport

Giá bán:8,750,000,000 đ

Lexus GX 460

Lexus GX 460

Giá bán:5,970,000,000 đ

Lexus RX 350 Premium

Lexus RX 350 Premium

Giá bán:3,430,000,000 đ

Lexus RX 350 Luxury

Lexus RX 350 Luxury

Giá bán:4,330,000,000 đ

Lexus RX 350 F Sport

Lexus RX 350 F Sport

Giá bán:4,720,000,000 đ

Lexus RX 500h F Sport Performance

Lexus RX 500h F Sport Performance

Giá bán:4,940,000,000 đ

Lexus NX 350h

Lexus NX 350h

Giá bán:3,420,000,000 đ

Lexus NX 350 F Sport

Lexus NX 350 F Sport

Giá bán:3,130,000,000 đ

Lexus LS 500

Lexus LS 500

Giá bán:7,650,000,000 đ

Lexus LS 500h

Lexus LS 500h

Giá bán:8,360,000,000 đ

Lexus ES 250

Lexus ES 250

Giá bán:2,620,000,000 đ

Lexus ES 250 F Sport

Lexus ES 250 F Sport

Giá bán:2,710,000,000 đ

Lexus ES 300h

Lexus ES 300h

Giá bán:3,140,000,000 đ

Lexus IS 300 F Sport

Lexus IS 300 F Sport

Giá bán:2,560,000,000 đ

Lexus IS 300h

Lexus IS 300h

Giá bán:2,830,000,000 đ