Bảng Giá Xe Lexus 2024 - Lexus Thăng Long

Vui lòng liên hệ để được tư vấn

  1. Click ngay để xem chi tiết: Giá xe Lexus IS
  2. Click ngay để xem chi tiết: Giá xe Lexus ES
  3. Click ngay để xem chi tiết: Giá xe Lexus LS
  4. Click ngay để xem chi tiết: Giá xe Lexus NX
  5. Click ngay để xem chi tiết: Giá xe Lexus RX
  6. Click ngay để xem chi tiết: Giá xe Lexus GX
  7. Click ngay để xem chi tiết: Giá xe Lexus LX
  8. Click ngay để xem chi tiết: Giá xe Lexus LM

LEXUS IS

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT
Lexus IS 300 Standard 2.130.000.000
Lexus IS 300 Luxury 2.490.000.000
Lexus IS 300h 2.830.000.000
Lexus IS 300 F SPORT 2.560.000.000

✔ Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe Lexus IS hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng

LEXUS ES

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT
Lexus ES 250 2,620,000,000
Lexus ES 250 F SPORT 2,710,000,000
Lexus ES 300h 3,140,000,000
GIÁ LĂN BÁNH TẠI HÀ NỘI & TỈNH
MẪU XE HÀ NỘI TỈNH
Lexus ES 250 2,963,000,000 2,893,000,000
Lexus ES 250 F SPORT 3,064,000,000 2,992,000,000
Lexus ES 300h 3,545,000,000 3,465,000,000

✔ Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe Lexus ES hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng


LEXUS LS

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT
Lexus LS 500 7,650,000,000
Lexus LS 500h 8,360,000,000
GIÁ LĂN BÁNH TẠI HÀ NỘI & TỈNH
MẪU XE HÀ NỘI TỈNH
Lexus LS 500 8,594,000,000 8,423,000,000
Lexus LS 500h 9,389,000,000 9,204,000,000

✔ Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe Lexus LS hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng


LEXUS NX

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT
Lexus NX 350 F SPORT 3,130,000,000
Lexus NX 350h 3,420,000,000
GIÁ LĂN BÁNH TẠI HÀ NỘI & TỈNH
MẪU XE HÀ NỘI TỈNH
Lexus NX 350 F SPORT 3,535,000,000 3,454,000,000
Lexus NX 350h 3,860,000,000 3,773,000,000

✔ Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe Lexus NX hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng


LEXUS RX

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT
Lexus RX 350 Premium 3,430,000,000
Lexus RX 350 Luxury 4,330,000,000
Lexus RX 350 F SPORT 4,720,000,000
Lexus RX 500h F SPORT Performance 4,940,000,000
GIÁ LĂN BÁNH TẠI HÀ NỘI & TỈNH
MẪU XE HÀ NỘI TỈNH
Lexus RX 350 Premium 3,870,000,000 3,784,000,000
Lexus RX 350 Luxury 4,879,000,000 4,774,000,000
Lexus RX 350 F SPORT 5,315,000,000 5,204,000,000
Lexus RX 500h F SPORT Performance 5,562,000,000 5,446,000,000

✔ Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe Lexus RX hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng


LEXUS GX

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT
Lexus GX 460 5,970,000,000
GIÁ LĂN BÁNH TẠI HÀ NỘI & TỈNH
MẪU XE HÀ NỘI TỈNH
Lexus GX 460 6,716,000,000 6,578,000,000

Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe Lexus GX hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng


LEXUS LX

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT
Lexus LX 600 Urban 8,500,000,000
Lexus LX 600 VIP 9,610,000,000
Lexus LX 600 F SPORT 8,750,000,000
GIÁ LĂN BÁNH TẠI HÀ NỘI & TỈNH
MẪU XE HÀ NỘI TỈNH
Lexus LX 600 Urban 9,550,000,000 9,358,000,000
Lexus LX 600 VIP 10,792,000,000 10,582,000,000
Lexus LX 600 F SPORT 9,829,000,000 9,636,000,000

Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe Lexus LX hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng


LEXUS LM

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT
Lexus LM500h (6 Chỗ) 7,290,000,000
Lexus LM500h (4 Chỗ) 8,710,000,000
GIÁ LĂN BÁNH TẠI HÀ NỘI & TỈNH
MẪU XE HÀ NỘI TỈNH
Lexus LM 350 (7 Chỗ) 8,105,000,000 7,942,000,000
Lexus LM 350 (4 Chỗ) 9,672,000,000 9,482,000,000

Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe Lexus LM hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng